تراکت

‫شما اکنون اینجا هستید:
برخی از کارت ویزیت ها
برخی از لوگو ها
برخی از ست های اداری
تراکت آریا پیک تهران ۱۲تیر

تراکت آریا پیک تهران

    تراکت آریا پیک تهران | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طراحی تراکت آریا پیک تهران زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور ، شیپ فونت‌های به کار رفته:  ———— برای با خبر شدن از تعرفه های طراحی[…..]

تراکت قرعه کشی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی ۱۱تیر

تراکت قرعه کشی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی

    تراکت قرعه کشی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طراحی تراکت قرعه کشی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور ، شیپ فونت‌های به کار رفته:  ———— برای[…..]

تراکت اعلام برندگان بیمه ایران ۱۸خرد

تراکت اعلام برندگان بیمه ایران

  طراحی: مرکز طراحی نوین     تراکت اعلام برندگان بیمه ایران | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طراحی تراکت دفتر فنی مستعان با همکاری مرکز طراحی نوین زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۴۰ دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور ، شیپ فونت‌های به کار رفته:  ———— برای[…..]

ست کامل انتخاباتی مهندس حسین حدادزاده نیری ۱۶خرد
تراکت دفتر فنی مستعان ۱۹ارد

تراکت دفتر فنی مستعان

    تراکت دفتر فنی مستعان | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طراحی تراکت دفتر فنی مستعان با همکاری مرکز طراحی نوین زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور ، شیپ فونت‌های به کار رفته:  ———— برای با خبر شدن از[…..]

تراکت بیمه ایران نتایج قرعه کشی ۱۳ارد

تراکت بیمه ایران نتایج قرعه کشی

    تراکت بیمه ابران نتابج قرعه کشی | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طراح تراکت خدمات کامپیوتری پردازش رایانه اکباتان زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور ، شیپ فونت‌های به کار رفته:  فونت فارسی B Yekan  برای با خبر[…..]

تراکت خدمات کامپیوتری پردازش رایانه ۲۴فرو

تراکت خدمات کامپیوتری پردازش رایانه

    تراکت خدمات کامپیوتری پردازش رایانه | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طراح تراکت خدمات کامپیوتری پردازش رایانه اکباتان زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور ، شیپ فونت‌های به کار رفته:  فونت فارسی B Yekan + IranNastaliq برای با[…..]

تراکت فست فود و ساندویچ حرفه ای پاتیلی ۱۷فرو

تراکت فست فود و ساندویچ حرفه ای پاتیلی

    تراکت فست فود و ساندویچ حرفه ای پاتیلی | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طرح تراکت فست فود و ساندویچ حرفه ای پاتیلی زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور[…..]

تراکت بیمه ایران نمایندگی علی اکبر اکبری ۰۴فرو

تراکت بیمه ایران نمایندگی علی اکبر اکبری

    تراکت تبلیغاتی بیمه ایران نمایندگی اکبری | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طرح تراکت تبلیغاتی بیمه ایران نمایندگی اکبری زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور فونت‌های به کار رفته: […..]

تراکت بیمه مسئولیت بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی ۲۷اسف

تراکت بیمه مسئولیت بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی

    تراکت بیمه آتش سوزی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طرح تراکت بیمه مسئولیت بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی در رویان زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۱ ساعت (الگو گرفته از طرح پیشین) نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت[…..]

تراکت بیمه آتش سوزی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی ۱۶اسف

تراکت بیمه آتش سوزی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی

      تراکت بیمه آتش سوزی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طرح تراکت بیمه آتش سوزی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی در رویان زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۳ ساعت نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور فونت‌های[…..]

تراکت پوشاک کارن قزوین ۳۰آبا

تراکت پوشاک کارن قزوین

      تراکت پوشاک کارن قزوین | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طرح تراکت پوشاک کارن که مشابه با طراحی کارت ویزیتشان طراحی گشت. زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۳ ساعت نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور فونت‌های به کار رفته: […..]