تراکت

تراکت آریا پیک تهران

    تراکت آریا پیک تهران | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طراحی تراکت آریا پیک تهران زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک 1 ساعت و ۳۰ دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور ، شیپ فونت‌های به کار رفته:  ———— برای با خبر شدن از تعرفه های طراحی […]

تراکت قرعه کشی بیمه پاسارگاد نمایند

    تراکت قرعه کشی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طراحی تراکت قرعه کشی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک 3 ساعت و 30 دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور ، شیپ فونت‌های به کار رفته:  ———— برای […]

تراکت اعلام برندگان بیمه ایران

  طراحی: مرکز طراحی نوین     تراکت اعلام برندگان بیمه ایران | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طراحی تراکت دفتر فنی مستعان با همکاری مرکز طراحی نوین زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک 40 دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور ، شیپ فونت‌های به کار رفته:  ———— برای […]

ست کامل انتخاباتی مهندس حسین حدادزا

  طراح ست کامل: مرکز طراحی نوین                

تراکت دفتر فنی مستعان

    تراکت دفتر فنی مستعان | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طراحی تراکت دفتر فنی مستعان با همکاری مرکز طراحی نوین زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک 2 ساعت و 15 دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور ، شیپ فونت‌های به کار رفته:  ———— برای با خبر شدن از […]

تراکت بیمه ایران نتایج قرعه کشی

    تراکت بیمه ابران نتابج قرعه کشی | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طراح تراکت خدمات کامپیوتری پردازش رایانه اکباتان زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۱ ساعت و 5۰ دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور ، شیپ فونت‌های به کار رفته:  فونت فارسی B Yekan  برای با خبر […]

تراکت خدمات کامپیوتری پردازش رایانه

    تراکت خدمات کامپیوتری پردازش رایانه | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طراح تراکت خدمات کامپیوتری پردازش رایانه اکباتان زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۱ ساعت و 40 دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور ، شیپ فونت‌های به کار رفته:  فونت فارسی B Yekan + IranNastaliq برای با […]

تراکت فست فود و ساندویچ حرفه ای پات

    تراکت فست فود و ساندویچ حرفه ای پاتیلی | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طرح تراکت فست فود و ساندویچ حرفه ای پاتیلی زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۱ ساعت و 50 دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور […]

تراکت بیمه ایران نمایندگی علی اکبر

    تراکت تبلیغاتی بیمه ایران نمایندگی اکبری | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طرح تراکت تبلیغاتی بیمه ایران نمایندگی اکبری زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۱ ساعت و 45 دقیقه نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور فونت‌های به کار رفته:  […]

تراکت بیمه مسئولیت بیمه پاسارگاد نم

    تراکت بیمه آتش سوزی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طرح تراکت بیمه مسئولیت بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی در رویان زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک 1 ساعت (الگو گرفته از طرح پیشین) نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت […]

تراکت بیمه آتش سوزی بیمه پاسارگاد ن

      تراکت بیمه آتش سوزی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طرح تراکت بیمه آتش سوزی بیمه پاسارگاد نمایندگی عالی در رویان زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک ۳ ساعت نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور فونت‌های […]

تراکت پوشاک کارن قزوین

      تراکت پوشاک کارن قزوین | نمونه تراکت | سفارش طراحی تراکت   –   طرح تراکت پوشاک کارن که مشابه با طراحی کارت ویزیتشان طراحی گشت. زمان حدودی سپری شده برای طراحی: نزدیک 3 ساعت نرم افزار‌های مورد استفاده: فتوشاپ ابزارهای استفاده شده: شیپ، فونت، فیلتر، گردینت ، وکتور فونت‌های به کار رفته:  […]

فروشگاه مرکز طراحی نوین

در فروشگاه مرکز طراحی نوین، طراح مورد نظر خود را آنلاین مشاهده نمایید، آنلاین پرداخت نمایید و به صورت آنی طرح را دانلود نمایید
ورود به فروشگاه